FK PODOLÍ - fotbalová historie

Počátky kopané v Podolí sahají do časných let po první světové válce. Fotbalové zanícení mladých se projevovalo čím dál tím více, naráželo však na nepochopení a odpor starších generací. První konkrétní pokus hráčů se uskutečnil v roce 1929 pod názvem FK Podolí.

Historické proměny názvu klubu podolského fotbalu

1900

Prvním sportovním spolkem v obci byla Tělocvičná jednota Sokol působící v rámci České obce sokolské. Podolská jednota se na vlastní osamostatnění připravovala od roku 1895 v Tělocvičné jednotě Sokol Šlapanice.

1929

Vznikl pod názvem FK Podolí první fotbalový klub v obci.

1931

Dne 12. prosince bylo Zemskému úřadu v Brně oznámeno založení "Sportovního klubu Podolí u Brna" a odeslány stanovy.

1932

  • "Západomoravská župa footballová v Brně přijala za členy nové kluby a to Blažovice, Podolí u Brna a footballový odbor Národní gardy" (Moravské slovo, 4. března).
  • "SK Podolí - SK Zbýšov 5:1 (3:0). Hráno jako tréninkový zápas na novém hřišti v Podolí. Domácí předčili ve všech řadách svého soupeře. Vynikla obrana. Scorovali: Jílek 2, Ondrášek 2, Šenkyřík 1. Za hosty levá spojka. Předzápas vyhrála záloha domácích nad zálohou hostí 5:1." (Moravské slovo, 7. dubna).

1948

V tomto roce byl SK Podolí, podle hierarchického modelu sjednocení československé tělovýchovy a sportu, začleněn do Československé obce sokolské.

1952

Vznikla "Dobrovolná sportovní organizace Sokol Podolí" (DSO Podolí). Stalo se tak na základě zákona o "Organizaci tělovýchovy a sportu", který aplikoval sovětský model organizace sportu podle pracovních úseků.

1957

Byl ustaven jednotný Československý svaz tělesné výchovy (ČSTV), který se vrátil k organizaci podle sportovních svazů. Vznikla tak Tělovýchovná jednota Sokol Podolí, ve které fotbal působil jako jeden z jejích oddílů.

2003

Po roce 1989 byla obnovena činnost Československé obce sokolské. Po rozdělení Československa se ustavila Česká obec sokolská. K ní se pak v roce 2003 přihlásila část členů Tělovýchovné jednoty Sokol a v obci začaly působit dva různé spolky s různými sportovními aktivitami Tělocvičná a Tělovýchovná jednota, oba však pod stejnou zkratkou TJ Sokol Podolí, což působilo značné administrativní potíže.

2015

Na konci roku 2015 bylo na mimořádné valné hromadě rozhodnuto, aby fotbalový oddíl Tělovýchovné jednoty Sokol Podolí vstoupil do roku 2016 se stejným posláním i nasazením, ale vrátil se ke kořenům. Proto tedy navázal na tradici spolku z roku 1929, který zahájil svoji činnost pod názvem Fotbalový klub. Současný oficiální název, v souladu s novým zákonemo organizaci spolků, tedy zní: FK Podolí u Brna z.s. - z technických důvodů zkráceně jen - FK PODOLÍ.

Pro web, 7. 3. 2017, Jiří Čalkovský
Historický obrázek týmu

Protože však nově vzniklý klub neměl vlastní hřiště, hráli se zápasy pouze u soupeřů.

Historický obrázek týmu

S problémem vlastního hřiště se potýkali až do roku 1945, do té doby měli hřiště na třech různých místech.

Historický obrázek týmu

V těchto těžkých podmínkách bylo obrovským úspěchem, že se v Podolí hrála v letech 1938 až 1940 I. B třída.

Historický obrázek týmu

Nutno ovšem zdůraznit, že v Podolí vládlo velké nadšení pro fotbal a působila v něm řada kvalitních hráčů. Fotbal měl i silné ekonomické zázemí a měl schopnost si vytvářet i vlastní zdroje, např. široká základna příznivců, pořádání divadelních představení atd. V té době klub hrál již pod názvem SK Podolí, pod kterým se hrál fotbal až do sloučení tělovýchovy pod Sokol v roce 1948.

Historický obrázek týmu

V době druhé světové války byla činnost ochromena, oživení nastalo po skončení války, kdy se opět zapojili předtím úspěšní fotbalisté. V té době se hrál v Podolí pohledný fotbal většinou na úrovni II třídy.

Historický obrázek týmu

Odchodem starších hráčů a nedostatkem mladých v roce 1955 nastalo období bez účasti dospělých v soutěžích.

Historický obrázek týmu

Podolí bylo zastoupeno pouze dorostem. V roce 1958 byla obnovena činnost družstva dospělých a v roce 1960 byla zahájena výstavba šaten. Fotbalové hřiště v té době mělo škvárový povrch.

Historický obrázek týmu

Historický obrázek týmu

První etapa výstavby šaten (bez WC a skladu) byla dokončena v roce 1964.

Historický obrázek týmu

V tomto období byly zahájeny činnosti na úrovni žákovských družstev, které v následujících obdobích byly základem dobrých výsledků podolského fotbalu s vyvrcholením postupu do I. B třídy v roce 1996.

Historický obrázek týmu

Historický obrázek týmu

Historický obrázek týmu

Historický obrázek týmu

Historický obrázek týmu

Začátkem roku 2002 po dvanáct let trvajícím soudním sporu s ČOS o sokolovnu došlo k rozpadu Tělovýchovné jednoty Sokol, kdy v původní jednotě zůstal fotbal, nově vznikl SK Podolí a Tělocvičná jednota Sokol Podolí, která působí v sokolovně. Koncem téhož roku byla zahájena výstavba další etapy sportovního areálu. V roce 2004 bylo zkolaudováno nové fotbalové hřiště s travnatým povrchem a umělými závlahami, v roce 2005 bylo slavnostně otevřeno v rámci programu Grass. Roots vybudované víceúčelové hřiště s umělým trávníkem druhé generace, umělým osvětlením a mantinely a v roce 2008 byly SK Podolím vybudovány a zkolaudovány tenisové, volejbalové kurty a hřiště na beachvolejbal. Poslední čtyři roky probíhá realizace doprovodných staveb, nutných k provozování sportovní činnosti. Při tom všem se hrál opět i kvalitní fotbal, kdy po období krátké stagnace v letech 2004 až 2010 jsme se opět v roce 2012 propracovali do I. B třídy.

Historický obrázek týmu

Historický obrázek týmu

V našem sportovním areálu našli zázemí také mládežnické celky FC Zbrojovka a SK Líšeň, které u nás trénují i hrají své zápasy.

Historický obrázek týmu


Pro TJ Sokol Podolí Jiří Čalkovský, 2014