SEZÓNA 2018/2019

Počítadlo návštěv

281377
Dnes
Včera
120
134

 

 

Brigáda -  Podolí 23. 11. 2019

Včerejší brigáda na hřišti byla v poslední době patrně největší a nejúspěšnější akcí 
tohoto druhu. Splnily se všechny plánované úkoly spojené s ukončením sezóny a k zazimování hřiště. Celá akce byla předem dobře připravena a zorganizována. Výsledkem jsou dvě nové, perfektní,  svařené kovové lávky za zadní brankou  a vyčištění prostoru od náletových keřů. Dále postavení a svaření další malé tribuny u druhého hřiště. Úprava a upevnění ochranné plachty
nad tzv. předzahrádkou. Poklizení a uložení venkovních stolů. Zhotovení venkovního ohniště. 
Úklid venkovních prostorů a odvoz 
přebytečných věcí do ekodvora. Taková akce si pochopitelně zaslouží uznání a pochvalu všem brigádníkům, jejichž celkový počet byl tentokrát spočítán na 46. Výkonný výbor by chtěl tímto poděkovat všem, kteří se o to zasloužili. 
Z „A“ mužstva 8 hráčů se svým trenérem.

Velký dík a uznání patří zejména družstvu starších žáků, kteří se dostavili v plném počtu s vedoucím a trenérem a po splnění požadovaných úkolů, které mimo jiné vykonávali s radostí 
a velkým nasazením, si šli ještě potrénovat na umělku“. Zejména nás těší jejich kolektivní přístup k plnění úkolu. Tak si představujeme naplnění pořekadla „Jak k dílu, tak k jídlu“.

Brigády se ještě zúčastnili i někteří bývalí hráči, dnes již důchodci. Naproti tomu účast 3 členů s kolektivu mužstva „B“ přesně odpovídá jinému rčení: „ Když naši mlátili, já jsem ležel, když naši svačili, já jsem běžel!“ A přesně tomu odpovídá i jejich tréninková morálka a samozřejmě i související výsledky!
Ani s družstva mladších žáků, kteří si také měli plnit své úkoly s úklidem prostranství, se nikdo nedostavil a tak je musel nahradit kolektiv Pavla Knapa se svými dvěma dětmi.

Na závěr ještě jednou dík a uznání výkonného výboru všem přítomným !

Podolí 24. 11. 2019
Za VV Josef ŠELIGA
 


Starší žáci na brigádě:

Bílek Jakub, Brabec Tomáš, Čalkovský Jakub, Drápal Jakub, Drápal Brtoloměj, Klátik Samuel, Kratochvíl Tomáš, Matušová Eliška, Nezval Matěj, Pagáč Jakub, Petr Jan, Říha Zdeněk, Svačina Vojtěch, Sýkora Richard  a Sýkora Bob

Po ukončení práce jsme se občerstvili a zahráli si na umělce fotbálek. Dopoledne bylo korunováno předáním výstroje s logem klubu. Kluci a Eliška se na tuto chvíli velice těšili a prožili předčasného Ježíška.

Děkujeme pánům Vránkovi a Šeligovi  za slova uznání a podpory.

Za žáky, trenér Miroslav Matuš

   

 

PRO VŠECHNY TRENÉRY – ZAJISTIT ÚČAST MAXIMÁLNíHO POČTU ČLENŮ KLUBU

 

Brigáda pro všechny členy FK RENOCAR Podolí  

 

       TERMÍN 23.11.2019 v 9.00hod

 

-       Sundání sítí v brankách

Stanislav Valehrach + starší žáci

-       Úklid areálu

Jan Podloucký a Pavel Knap + přípravky

-       Montáž dvou lávek za brankou směrem k dálnici

Josef Šeliga + A-mužstvo + Josef Šeliga senior (svařeč)

-       Smontování druhé části tribuny na hřišti u silnice

-       Zdeněk Valehrach + B-mužstvo + Stanislav Valehrach (svařeč)

-       Vypuštění vody ze závlah - PROVEDENO

-       Vypuštění vody z buněk – DLE TRÉNINKŮ SK LÍŠEŇ ???

-       Odnesení laviček kolem hřiště u silnice do plechové boudy

Petr Klajmon + mladší žáci

-       Odvození a vyprázdnění všech popelnic v celém areálu

Stanislav Valehrach + starší žáci

-       Zajištění elektroniky vůči povětrnostním vlivům

Josef Šeliga

-       Odvoz nepotřebných věcí z areálu do sběrného dvora

Zdeněk Oškrda (prosba o zajištění valníku) a Roman Zbořil + všichni členové klubu

-       Zrušení vody a odpadu do původní prádelny v buňkách - PROVEDENO

Poděkování bratrům Blažkovým

-       Úklid v chodbě buněk (vystěhování plechových a zamřížovaných skříní)

Stanislav Valehrach + starší žáci

-       Vykopání ohniště u nového hřiště

Josef Šeliga + A-mužstvo

 

Bydlí-li někdo blízko a má více nářadí hodící se k brigádě, vezměte sebou !

 

Brigádu bude řídit Stanislav Valehrach, Zdeněk Valehrach a Josef Šeliga

 

!!!ÚČAST NUTNÁ!!! 

 

 

Brigádu bude řídit Stanislav Valehrach, Zdeněk Valehrach a Josef Šeliga

 

!!!   ÚČAST NUTNÁ  !!!

 

 %%%%%

PROZRAZENÉ NAROZENINY MECENÁŠE PODOLSKÉHO SPORTU!

VŠICHNI MU PŘÁLI PEVNÉ ZDRAVÍ A „MNOGA LÉTA“ PROŽITÉ SAMZŘEJMĚ VE ZDRAVÍ A POHODĚ

MILOŠ VRÁNEK

OSLAVIL V MINULÉM TÝDNU UŽ 75 ROKŮ

  

  %%%%

 


 

 

Vybrané  Informace pro členy FK Podolí - ze zápisu  schůze výkonného výboru FK 29.7.2019

4.     Prosím trenéry všech mužstev, aby co nejdříve napsali rozpisy svých tréninků.

(Nutné pro správce areálu Stanislava Valehracha ohledně údržby hřišť a koordinaci využití hřiště )

5.     Trenéři s platnou licencí pošlou sekretáři klubu Josefu Šeligovi okopírované a naskenované trenérské průkazy (Mirek Gulda, Roman Zbořil atd.)

 

 

 %%%%%%%%%%%

INFO:

    Včera tj. 3.7.2019  v 17:30 hod proběhla plánovaná krátká diskuzní schůzka hráčů a vedení „A“ mužstva s vedením fotbalového klubu. Za výbor klubu byli přítomni všichni 3 statutární zástupci. Jmenovitě - Zdeněk Valehrach, Josef Šeliga
a Miloš Vránek. Hráče zastupoval trenér Oldřich Davídek a nově ustanovený mluvčí mužstva pro styk s výborem - Pavel Knap. Hlavní sponzor Miloš Vránek nastínil požadavky a cíle, ke kterým by měla letošní nastávající sezóna směřovat a co se zejména očekává od hráčů. Cílová meta není nízká, ale po 6ti létech úspěšně strávených v I.B tř. jistě předvídatelná. Sekretář klubu Josef Šeliga mužstvo informoval  o ekonomické situaci  vzhledem  k vývoji dosažených herních výsledků. Z řad hráčů bylo vzneseno několik připomínek k jejich hernímu zařazení a nutnosti v zimní přestávce základní kádr rozšířit zejména min. o 1 brankáře. Pavel Knap se zastal hráčů, zejména těch  kteří mají mladé rodiny, že jejich tréninkovou docházku je nutné v určitých mezích tolerovat. Zároveň informoval o svých záměrech v příštím roce v Podolí rozšířit péči o děti a mládež v oblasti sportu a výchovy.

Celá schůzka,  jak bylo vidět, splnila svůj účel oboustranné osvěty
a snad dopomohla k vzájemnému utužení kolektivu.

milcaR

 

 

 


  Členské příspěvky za hráče na kalendářní rok 2019

 byly stanoveny následujícím způsobem:

*   Celky mládeže působící mimo mistrovské soutěže: 200,- Kč.
*   Hráči do 18 let v mistrovských soutěžích: 1.000,- Kč.
*   Hráči nad 18 let v mistrovských soutěžích 2.000,- Kč.

Studenti mohou, po dohodě s Josefem Šeligou, požádat o postupné splácení této částky.
Příspěvky vyberou (jmenovitě) vedoucí družstev a do 4. února 2019 předají sekretáři klubu Josefu Šeligovi

 


 

1.    V sobotu 29. 6. 2019 se konaly Oslavy výročí 90 let založení fotbalového spolku v Podolí.

Výkonný výbor klubu  tímto vyjadřuje veliké poděkování všem, kdo se aktivně podíleli na organizačním zajištění   
a bezproblémovém  průběhu celé akce .


2.     Výkonný výbor děkuje těm hráčům, kteří se aktivně zapojili před tréninkem dne 10.7. k akci na postavení tribuny.
  

 


  

 

Výbor klubu by tímto chtěl poděkovat všem zúčastněným na brigádě

Dne 13.10.2018

CHVÁLA TĚM CO PŘIŠLI A HANBA TĚM CO CHYBĚLI!