ROČNÍK 21/22 JARO 22

Počítadlo návštěv

380838
Dnes
Včera
19
94

  

  

r.2022 

 

 

 

 

 


R.2021 

Zpráva předsedy:  

 Zdravím všechny příznivce podolského fotbalu.

Ve dnech 20. až 21. 4. 2021 proběhla na našich obou hřištích aerifikace.

Aerifikace (provzdušnění) je technologie, která umožňuje plynovou výměnu v kořenové zóně. Po tomto provzdušnění byly hřiště dosypány v místech nerovností pískem a bylo provedení dosetí travním semenem. Z tohoto důvodu se na hřištích v následujících čtyř týdnů nesmí provozovat žádná sportovní činnost !!!!

U hřišť byly instalovány zákazové tabulky pro vstup a "staré" hřiště bylo ještě navíc opatřeno páskou pro zákaz vstupu.

Prosíme proto vzhledem k finanční náročnosti této akce o dodržování zákazu vstupu na hřiště !!!

27.4.2021

Děkujeme za pochopení.

Michal Günther, předseda

 

 

SPORTOVNÍ AREÁL V REVITALIZACEI !

 

VÝKONNÝ VÝBOR FK RENOCAR PODOLÍ TÍMTO ZPŮSOBEM VYJADŘUJE UZNÁNÍ A PODĚKOVÁNÍ :

 

·        Miloši Vránkovi, a to nejen jako mecenáši klubu, ale hlavně jako člověku, který se vždy dokáže ke všem problémům postavit čelem
a nezná žádnou situaci, která by se nedala vyřešit ke zdárnému konci. Za to si tě všichni váží a obdivují tě.

·        Dále předsedovi Michalu Güntherovi za starost s novými trávníky
a starostí se zavlažováním, bez toho by byl efekt investice úplně zbytečný.

·        A zároveň také děkujeme naší správcové Martině Jančové, kvůli které celý systém okolí zázemí fotbalu u nás dostává správný řád
a funkčnost. Bez její přičinění by měl trhliny v normálním provozu klubu.

http://www.fotbalpodoli.cz/index.php/vyuziti-hriste

  #######

  

14. 10. 2020 Prší již druhý den a nepřestává.
Tak vypadá nové hřiště v Podolí u silnice

 

 

 

 

     

FAČR v srpnu 2019 spustila licenční systém neprofesionálních klubů

Pro kluby z neprofesionálních soutěží byl na začátku srpna spuštěn licenční systém, který na základě objektivních kritérií ohodnotí fungování klubu příslušným stupněm kvality od nejnižší grassroots úrovně, přes bronzovou, stříbrnou, až po nejvyšší zlatou úroveň.

Nově spuštěný systém pro neprofesionální kluby je rozdělen do sedmi částí, z nich šest je bodově hodnoceno. Sekce SOUTĚŽE hodnotí počet týmů klubu zapojených do soutěží FAČR, kritérium POČET HRÁČŮ počítá každého jednotlivého hráče klubu, sekce TRENÉŘI hodnotí počet aktivních trenérů, ale i jejich dosažené trenérské vzdělání, v části INFRASTRUKTURA budou kluby zadávat údaje o sportovištích a zázemí, které mají k dispozici, AKCE A AKTIVITY bodují doplňkovou činnost klubů, jako jsou kempy pro děti, turnaje, náborové akce nebo vzdělávání trenérů, poslední kritérium SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY pak hodnotí, jak aktivní je klub ve spolupráci například s místní samosprávou, školami a dalšími subjekty.
,,Snažili jsme se systém nastavit tak, aby byl co nejspravedlivější a dokázal objektivně ukázat, jak který klub funguje. To mohou ocenit i samotné kluby a využít systém k dalšímu zlepšování jejich činnosti, aby se dostaly na vyšší úroveň hodnocení. Systém může sloužit i ke zdravému soutěžení mezi kluby, ale zároveň i jako přehled o klubech pro veřejnost.

Licenční systém neprofesionálních klubů

Pro zajímavost uvádíme, že v této tabulce bylo hodnoceno 1406 klubů  z celé ČR

FK RENOCAR PODOLÍ obsadil krásné  61 místo.

Přitom z brněnských klubů jsme se umístili na 5. místě za velkokluby SK Líšeň, FC Svratka, Lokomotiva Horní Heršpice a Dosta Bystrc-Kníničky!

 

 

 

 

Brigáda -  Podolí 23. 11. 2019

Včerejší brigáda na hřišti byla v poslední době patrně největší a nejúspěšnější akcí 
tohoto druhu. Splnily se všechny plánované úkoly spojené s ukončením sezóny a k zazimování hřiště. Celá akce byla předem dobře připravena a zorganizována. Výsledkem jsou dvě nové, perfektní,  svařené kovové lávky za zadní brankou  a vyčištění prostoru od náletových keřů. Dále postavení a svaření další malé tribuny u druhého hřiště. Úprava a upevnění ochranné plachty
nad tzv. předzahrádkou. Poklizení a uložení venkovních stolů. Zhotovení venkovního ohniště. 
Úklid venkovních prostorů a odvoz 
přebytečných věcí do ekodvora. Taková akce si pochopitelně zaslouží uznání a pochvalu všem brigádníkům, jejichž celkový počet byl tentokrát spočítán na 46. Výkonný výbor by chtěl tímto poděkovat všem, kteří se o to zasloužili. 
Z „A“ mužstva 8 hráčů se svým trenérem.

Velký dík a uznání patří zejména družstvu starších žáků, kteří se dostavili v plném počtu s vedoucím a trenérem a po splnění požadovaných úkolů, které mimo jiné vykonávali s radostí 
a velkým nasazením, si šli ještě potrénovat na umělku“. Zejména nás těší jejich kolektivní přístup k plnění úkolu. Tak si představujeme naplnění pořekadla „Jak k dílu, tak k jídlu“.

Brigády se ještě zúčastnili i někteří bývalí hráči, dnes již důchodci. Naproti tomu účast 3 členů s kolektivu mužstva „B“ přesně odpovídá jinému rčení: „ Když naši mlátili, já jsem ležel, když naši svačili, já jsem běžel!“ A přesně tomu odpovídá i jejich tréninková morálka a samozřejmě i související výsledky!
Ani s družstva mladších žáků, kteří si také měli plnit své úkoly s úklidem prostranství, se nikdo nedostavil a tak je musel nahradit kolektiv Pavla Knapa se svými dvěma dětmi.

Na závěr ještě jednou dík a uznání výkonného výboru všem přítomným !

Podolí 24. 11. 2019
Za VV Josef ŠELIGA
 


Starší žáci na brigádě:

Bílek Jakub, Brabec Tomáš, Čalkovský Jakub, Drápal Jakub, Drápal Brtoloměj, Klátik Samuel, Kratochvíl Tomáš, Matušová Eliška, Nezval Matěj, Pagáč Jakub, Petr Jan, Říha Zdeněk, Svačina Vojtěch, Sýkora Richard  a Sýkora Bob

Po ukončení práce jsme se občerstvili a zahráli si na umělce fotbálek. Dopoledne bylo korunováno předáním výstroje s logem klubu. Kluci a Eliška se na tuto chvíli velice těšili a prožili předčasného Ježíška.

Děkujeme pánům Vránkovi a Šeligovi  za slova uznání a podpory.

Za žáky, trenér Miroslav Matuš

   

 %%%%%

PROZRAZENÉ NAROZENINY MECENÁŠE PODOLSKÉHO SPORTU!

VŠICHNI MU PŘÁLI PEVNÉ ZDRAVÍ A „MNOGA LÉTA“ PROŽITÉ SAMZŘEJMĚ VE ZDRAVÍ A POHODĚ

MILOŠ VRÁNEK

OSLAVIL V MINULÉM TÝDNU UŽ 75 ROKŮ

  

  %%%%

 


 

 %%%%%%%%%%%

INFO:

    Včera tj. 3.7.2019  v 17:30 hod proběhla plánovaná krátká diskuzní schůzka hráčů a vedení „A“ mužstva s vedením fotbalového klubu. Za výbor klubu byli přítomni všichni 3 statutární zástupci. Jmenovitě - Zdeněk Valehrach, Josef Šeliga
a Miloš Vránek. Hráče zastupoval trenér Oldřich Davídek a nově ustanovený mluvčí mužstva pro styk s výborem - Pavel Knap. Hlavní sponzor Miloš Vránek nastínil požadavky a cíle, ke kterým by měla letošní nastávající sezóna směřovat a co se zejména očekává od hráčů. Cílová meta není nízká, ale po 6ti létech úspěšně strávených v I.B tř. jistě předvídatelná. Sekretář klubu Josef Šeliga mužstvo informoval  o ekonomické situaci  vzhledem  k vývoji dosažených herních výsledků. Z řad hráčů bylo vzneseno několik připomínek k jejich hernímu zařazení a nutnosti v zimní přestávce základní kádr rozšířit zejména min. o 1 brankáře. Pavel Knap se zastal hráčů, zejména těch  kteří mají mladé rodiny, že jejich tréninkovou docházku je nutné v určitých mezích tolerovat. Zároveň informoval o svých záměrech v příštím roce v Podolí rozšířit péči o děti a mládež v oblasti sportu a výchovy.

Celá schůzka,  jak bylo vidět, splnila svůj účel oboustranné osvěty
a snad dopomohla k vzájemnému utužení kolektivu.

milcaR

 

 

 


  Členské příspěvky za hráče na kalendářní rok 2019

 byly stanoveny následujícím způsobem:

*   Celky mládeže působící mimo mistrovské soutěže: 200,- Kč.
*   Hráči do 18 let v mistrovských soutěžích: 1.000,- Kč.
*   Hráči nad 18 let v mistrovských soutěžích 2.000,- Kč.

Studenti mohou, po dohodě s Josefem Šeligou, požádat o postupné splácení této částky.
Příspěvky vyberou (jmenovitě) vedoucí družstev a do 4. února 2019 předají sekretáři klubu Josefu Šeligovi

 


 

1.    V sobotu 29. 6. 2019 se konaly Oslavy výročí 90 let založení fotbalového spolku v Podolí.

Výkonný výbor klubu  tímto vyjadřuje veliké poděkování všem, kdo se aktivně podíleli na organizačním zajištění   
a bezproblémovém  průběhu celé akce .


2.     Výkonný výbor děkuje těm hráčům, kteří se aktivně zapojili před tréninkem dne 10.7. k akci na postavení tribuny.
  

 


  

 

Výbor klubu by tímto chtěl poděkovat všem zúčastněným na brigádě

Dne 13.10.2018

CHVÁLA TĚM CO PŘIŠLI A HANBA TĚM CO CHYBĚLI!